.comm_custompic1_1{ width:100%; height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1 .border_L{width:100%; height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1 .border_L .border_R{width:100%; height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1 .border_L .border_R img{ width:100%; height:100%; cursor:pointer;} .comm_copyright1801_1 .border_L .border_R .current .nav{color:#818181;} .column_Secondary08_1{} .column_Secondary08_1 .border_L{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menubg.gif) repeat-x scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menuleft{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_left.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle ul{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li.line{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_line.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li a{color:#fff;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li a:hover{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_hover.gif) no-repeat scroll left top;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li a:hover b{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_hover.gif) no-repeat scroll right top;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menuright{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menuright.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .menu_sb{ margin-top:6px;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_top{ width:165px; height:15px; background:url(/Image/Component/comm/size8/submenu_topbg.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg{width:115px; background:url(/Image/Component/comm/size8/submenu_bg.gif) repeat-y scroll 0 0; margin-left:29px; text-align:center;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bottom{ width:115px; height:15px; background:url(/Image/Component/comm/size8/submenu_bottombg.gif) no-repeat scroll 0 0; margin-left:29px;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg ul{ padding:0 15px;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg li{color:#373737; border-bottom:1px dashed #394141;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg li a{ color:#000101;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg li a:hover{color:#007cd3;} .comm_customword1_1{ height:100%;overflow:hidden;} .comm_customword1_1 .border_L{height:100%; overflow:hidden;} .comm_customword1_1 .border_L .border_R{height:100%; overflow:hidden;} .comm_customtitle0801_1{} .comm_customtitle0801_1 .border_L{} .comm_customtitle0801_1 .border_L .border_R{} .comm_customtitle0801_1 .border_L .border_R .current{ background:url(/Image/Component/comm/size8/page_titlebg.gif) repeat-x scroll 0 0;} .comm_customtitle0801_1 .border_L .border_R .current .navleft{ background:url(/Image/Component/comm/size8/page_titleleft.gif) no-repeat scroll 0 0;} .comm_customtitle0801_1 .border_L .border_R .current .navbg{} .comm_sitelogo1_1{} .comm_sitelogo1_1 .border_L{} .comm_sitelogo1_1 .border_L .border_R{} .comm_current0_3 .border_L .border_R .current .nav{ color:#7a7878;} .comm_current0_3 .border_L .border_R .current .nav a{ color:#7a7878;} .comm_current0_3 .border_L .border_R .current .nav a:hover{ color:#0c82d7;} .new_newlist0804_1{ background:#fff;} .new_newlist0804_1 .border_L{ background:url(/Image/Component/comm/size8/leader_border.gif) repeat-y scroll left center;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R{ background:url(/Image/Component/comm/size8/leader_border.gif) repeat-y scroll right center;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .title{ background:url(/Image/Component/comm/size8/leader_titlebg.gif) repeat-x scroll 0 0;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .title .titleleft{ background:url(/Image/Component/comm/size8/leader_titleleft.gif) no-repeat scroll 0 0;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .title .titlemiddle{color:#fff;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .title .titleright{ background:url(/Image/Component/comm/size8/leader_titleright.gif) no-repeat scroll 0 0;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .list .content li{} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .list .content li .divicon{ background:url(/Image/Component/comm/size8/icon2.gif) no-repeat scroll 0 0;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .list .content li .news{ } .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .list .content li .news a{ color:#000101;} .new_newlist0804_1 .border_L .border_R .list .content li .news a:hover{ color:#000101;} .new_newlist0804_1 .border_bottom{ background:url(/Image/Component/comm/size8/border_bottom1.gif) repeat-x scroll 0 0;} .search_all08_1{} /*list*/ .search_all08_1 .border_L .border_R .list{} .search_all08_1 .border_L .border_R .list .content{} .search_all08_1 .border_L .border_R .list .content .formDiv{} .search_all08_1 .border_L .border_R .list .content .formDiv .input{ background:#fff; border:1px solid #d1d1d1;} .search_all08_1 .border_L .border_R .list .content .formDiv .btn{ background:url(/Image/Component/comm/size8/btn1.gif);} .column_vertical08_1{} .column_vertical08_1 .border_L{ background:url(/Image/Component/comm/size8/vertical_border.gif) repeat-y scroll left center;} .column_vertical08_1 .border_L .border_R{ background:url(/Image/Component/comm/size8/vertical_borderright.gif) repeat-y scroll right center;} .column_vertical08_1 .border_L .border_R .vmenu{} .column_vertical08_1 .border_L .border_R .vmenu .title{ width:183px; height:71px; line-height:54px; font-size:20px; padding-left:70px;} .column_vertical08_1 .border_L .border_R .vmenu a{color:#2e2e2e; background:url(/Image/Component/comm/size8/vertical_libg.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_vertical08_1 .border_L .border_R .vmenu a:hover{} .new_new1_1 .border_L{ height:100%;} .new_new1_1 .border_L .border_R{ height:100%;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list{ border:1px solid #d4d4d4;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .info{background-color:#F7F7F7;border:1px solid #E8E8E8;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .memo{border:1px dashed #DDDDDD;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .memo span{ color:#ff0000;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback{ font-size:14px; padding:0 20px;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback li{ height:34px; line-height:34px; overflow:hidden;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback li a{ text-decoration:none; color:#990033;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback li a:hover{ text-decoration:underline; color:#990033;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li{ background:#DCD9D4; border:1px solid #DCD9D4; color:#303030;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li.pbutton{background-color:#eae7e2;border:1px solid #DCD9D4;color:#303030;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li a{ color:#333;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li a:hover{ color:#ff0000;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li.pagesnow{background-color:#EEEEEE;border:1px solid #DCD9D4;color:#303030;} .new_new1_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li.opt{background:#fff;} .new_new1_1 .border_bottom{ background:url(/Image/Component/new_new/bg.jpg) repeat-x scroll 0 0;} .new_new1_1 .border_bottom .bottom_left{ background:url(/Image/Component/new_new/bg.jpg) no-repeat scroll 0 0;} .new_new1_1 .border_bottom .bottom_right{ background:url(/Image/Component/new_new/bg.jpg) no-repeat scroll -997px 0;}

信息
世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁
2019-02-1930

朴实柔情风云志   踌躇满志世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁情

——记热加工车间校直工   张胜良

今年41岁的张胜良,2009年10月加入公司生产部,数十年如一日,凭着对公司的热爱,对工作严谨认真的态度,一直扎根在生产一线,如同革命的一块砖,哪里需要哪里搬。长期根据生产的需要在热加工、粗车法兰、校直、钻孔、中频等等工序中频繁应急调度。

他从不计较个人得失,以任劳任怨的工作态度坚守在自己的工作岗位上;他总是舍小家顾大家,以兢兢业业的工作作风确保每批产品的按期交付;他用实际行动感染着身边的所有人。

十年来,他一直将小家利益置之度外,为公司的发展奉献着青春,特别是近几年,公司在发展的关键时期,客户订单急增,小批量增多,产品工件大,客户交货急,用工缺口大,而他一直主动承担着关键工序的工作任务,常年无休,加班到凌晨成为他工作常态,他从无怨言。他总是说“世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁成就了我,成就了我的小家,我感恩世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁,我要努力工作!”

与世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁一起走过的十年,他用朴实诠释勇于担当;用青春助力世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁发展;用满腔热情立足岗位;用奉献抒写世界杯直播频道澳大利亚对秘鲁情怀。

  • 3627f211-cede-4b2d-89b1-38fa5e80576a
  • 1
  • d1cb53d0-5e74-4726-927a-7bb0b96ca39a
  • 25